Aktywny Nauczyciel Blog

Blog...

Czwartek, Październik 31, 2019, 04:35 | 20 Komentarze »

Quizizz

 

Za pomocą aplikacji Quizizz przygotujesz angażujące testy na każdy przedmiot edukacyjny i poziom nauczania. Dla młodszych dzieci mogą to być pytania lub odpowiedzi składające się z obrazków, a dla starszych rozbudowane pytania wymagające dodatkowych obliczeń lub korzystania z dodatkowych źródeł w celu udzielenia odpowiedzi. Każde pytanie możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać z funkcji Teleport, która pozwala na wykorzystania pojedynczych pytań z quizów przygotowanych przez innych nauczycieli. Nowością w aplikacji jest możliwość dodawania pytań głosowych w postaci nagrania własnego głosu bezpośrednio w aplikacji lub przesłania pliku z rozszerzeniem mp3.

 

Tworzenie i uruchamianie quizów przez nauczyciela.

Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, musisz się zarejestrować w programie: https://quizizz.com/

Żeby skorzystać z bazy quizów stworzonych przez innych nauczycieli, na górze ekranu w polu Szukaj wpisz słowo kluczowe związane z interesującym cię zagadnieniem. System automatycznie wyszuka i zaproponuje gotowe quizy, z których po sprawdzeniu możesz wybrać i uruchomić właściwy. Własny quiz możesz zrobić na dwa sposoby:

  1. Samodzielnie, od podstaw przygotowując każde pytanie i odpowiedzi do niego – w tym celu na górze ekranu kliknij Utwórz nowy quiz, a następnie Utwórz nowe pytanie.
  2. Możesz też wybrać gotowe pytania z innych istniejących quizów. W tym celu na górze ekranu kliknij Utwórz nowy quiz, a następnie Teleport, co pozwala na dowolne dodawanie istniejących pytań wraz z przygotowanymi odpowiedziami do twojego quizu.

Przygotowany quiz możesz uruchomić poprzez grę na żywo, zlecając pracę domową w formie quizu lub grając samodzielnie. System automatycznie wygeneruje kod gry, który musisz przekazać swoim uczniom.

 

Dołączanie do quizów przez uczniów.

Uczeń wchodzi na stronę join.quizizz.com i wpisuje sześciocyfrowy kod gry podany przez nauczyciela. Podaje swoje imię i gotowe – może już odpowiadać na pytania, które przygotował nauczyciel.

 

Analiza wyników przeprowadzonych quizów przez nauczyciela.

Po zakończonej rozgrywce system automatycznie pokaże tabelę wyników (gdyby jednak któryś z uczestników nie zakończył gry, wymagane jest kliknięcie przycisku End Game na górze ekranu).

W kolumnie po lewej stronie tabeli system wyświetli imiona wszystkich graczy, a na górze – wszystkie pytania. Pola zielone oznaczają prawidłową odpowiedź na pytanie, a pola czerwone – nieprawidłową. W ten sposób nauczyciel może sprawdzić znajomość i zrozumienie tematu na poziomie całej klasy oraz przeanalizować znajomość poszczególnych zagadnień przez uczniów. Dodatkowo nauczyciel zawsze może wrócić do przeprowadzonych wcześniej quizów, które znajdują się w zakładce Raporty.

 

A jeśli szukasz więcej inspiracji z zakresu TIK dołącz do grupy FB: https://www.facebook.com/groups/tikwedukacji/

Artykuł ukazał się w magazynie TIK w Edukacji 24.10.2019

http://www.tikwedukacji.pl/wydania/pazdziernik-2019/art,2486,aplikacje-do-tworzenia-szkolnych-quizow.html

 


Niedziela, Październik 27, 2019, 06:29 | 3 Komentarze »

kahoot

 

Nauczyciele w swojej pracy często korzystają z rozwiązań interaktywnych pozwalających na wprowadzenie nowego materiału, urozmaicenie zajęć lub sprawdzenie wiedzy słuchaczy. W tej kategorii dużą popularnością cieszą się interaktywne quizy online.

Quiz interaktywny to forma pracy pozwalająca na przygotowanie pytań i sprawdzenie wiedzy uczniów w dowolnym zakresie związanym z tematyką nauczania. Niczym zatem nie rożni się od tradycyjnego testu przeprowadzonego na papierze, poza tym, że wszystkie czynności odbywają się bez użycia kartki i długopisu.

Do przeprowadzenia quizu i dla pełnego komfortu wymagany jest komputer i urządzenie mobilne dla nauczyciela oraz urządzenia mobilne dla uczniów, a także w większości przypadków projektor lub tablica interaktywna do wyświetlania materiału edukacyjnego. W każdym wypadku wymagany jest oczywiście także dostęp do sieci Internet.

Zaletą większości programów do tworzenia quizów jest możliwość skorzystania z dużej bazy gotowych materiałów przygotowanych przez innych nauczycieli, ale oczywiście można tworzyć własne specjalistyczne materiały do wielokrotnego wykorzystania. Większość z tych programów posiada także możliwość przeprowadzania ankiet, więc można je wykorzystać także w formie zbierania opinii na zadany temat wśród uczniów, innych nauczycieli lub na zebraniu z rodzicami. Wybrane programy pozwalają także na przygotowanie quizu jako zadania domowego z określonym terminem wykonania, więc mogą być realizowane przez uczniów także po lekcjach.

 

Programy do tworzenia quizów – przegląd

Każdy z nich może być stosowany zamiennie, ale też każdy posiada swoje indywidualne cechy.

Kahoot! https://kahoot.com/

To najpopularniejszy program do tworzenia quizów z bogatym zasobem materiałów przygotowanych przez innych nauczycieli. Kahoot pozwala na interaktywne powtórki materiału i sprawdzian wiedzy na każdym poziomie edukacyjnym. Jednym z wyróżników programu jest możliwość przygotowania pytania w formie dowolnego fragmentu filmu bezpośrednio z portalu YouTube.

Quizizz https://quizizz.com/

Popularny program do przygotowywania quizów, sprawdzania zdobytej wiedzy i bieżącej analizy uzyskanych efektów. Quizizz pozwala na skorzystanie z bogatej bazy testów przygotowanych przez innych nauczycieli oraz na ułożenie własnych. Dużą zaletą programu jest brak potrzeby wyświetlania pytań na ekranie projektora, więc każdy quiz można przeprowadzić również na boisku szkolnym lub w parku.

Plickers https://get.plickers.com/

To program do tworzenia quizów i ankiet, który śmiało może być wykorzystywany w młodszych klasach. W przeciwieństwie do aplikacji Quizizz lub Kahoot nie wymaga on posiadania przez słuchaczy urządzeń mobilnych, a głosowania dokonuje się za pomocą dedykowanych kart z kodami QR, które można pobrać i wydrukować bezpośrednio z aplikacji. Karty są uniwersalne, więc raz pobrany zestaw można wykorzystać wielokrotnie.

Socrative https://socrative.com/

Podobnie jak Quizizz i Kahoot to angażująca platforma do przygotowywania gier i aktywności edukacyjnych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych uczniów. Nauczyciel ma możliwość układania testów wielokrotnego wyboru, typu prawda/ fałsz lub ankiet i uruchamiania oraz analizy efektów danej aktywności w czasie rzeczywistym.

Nearpod https://nearpod.com/

Oprogramowanie do przygotowania materiałów edukacyjnych w formie slajdów, filmów i testów oraz udostępnianie ich słuchaczom. Aplikacja umożliwia współpracę i bieżącą analizę efektów działań podejmowanych przez uczniów.

Baamboozle https://www.baamboozle.com/

Program do tworzenia aktywności w formie gier i testów na różne przedmioty edukacyjne. Umożliwia tworzenie własnych zasobów oraz dostęp do szerokiej bazy zasobów stworzonych przez innych nauczycieli.

Mentimeter https://www.mentimeter.com/

Oprogramowanie pozwala na przygotowanie prezentacji w formie interakcji ze słuchaczami, głosowania i analizy danych w czasie rzeczywistym. Program może być wykorzystywany jako tradycyjna prezentacja, w której aktywnie uczestniczą słuchacze odpowiadając na pytania zamknięte lub udzielając odpowiedzi na pytania otwarte. Osoba prezentująca może na bieżąco wyświetlać i komentować odpowiedzi słuchaczy.

 

Jakie korzyści daje stosowanie quizów?

Uczniowie lubią każdą sprawnie przeprowadzoną formę interakcji przy użyciu technologii i urządzeń mobilnych – to jest ich świat. Quizy doskonale sprawdzą się zarówno przed lekcją – po to, żeby sprawdzić, co uczniowie wiedzą na temat zagadnień, które nauczyciel ma zamiar wprowadzić, jak i po przerobieniu tematu, żeby dowiedzieć się, co klasa lub poszczególni uczniowie zrozumieli z przeprowadzonego wykładu.

Za pomocą quizów nauczyciele mogą szybko powtórzyć materiał lub wprowadzić nowe elementy programu. Mają możliwość szybkiej weryfikacji umiejętności uczniów bez drukowania tradycyjnych testów i pracochłonnej ich analizy z długopisem w ręku. Nauczyciele mogą potraktować całość jako luźniejszą formę rozgrywki w celu urozmaicenia zajęć i pobudzenia do aktywności. Quiz to też dobra forma sprawdzianu wiedzy. Nie ma znaczenia, na jakim poziomie edukacyjnym i jakiego przedmiotu dotyczy quiz. Dla młodszych dzieci mogą to być zadania obrazkowe, a dla starszych skomplikowane i rozbudowane testy wymagające czasu na zastanowienie się przed udzieleniem odpowiedzi.

Jeżeli nie wszyscy uczniowie moją smartfony, wciąż można wykorzystać quizy, np. łącząc uczestników w grupy z jednym smartfonem na grupę lub wykorzystać aplikację Plickers, która nie wymaga posiadania urządzeń mobilnych przez uczniów.

Wszystkie opisane wyżej aplikacje są podobne, ponieważ umożliwiają przygotowanie i weryfikację wiedzy na zadany temat, jednak forma przeprowadzenia każdego z nich jest inna, więc warto przetestować kilka z nich i wybrać taką, która najlepiej wspiera nauczyciela w codziennej pracy.

 

Artykuł ukazał się w magazynie TIK w Edukacji 24.10.2019

http://www.tikwedukacji.pl/wydania/pazdziernik-2019/art,2486,aplikacje-do-tworzenia-szkolnych-quizow.html

 


Piątek, Październik 4, 2019, 08:31 | 2 Komentarze »

W dzisiejszych czasach edukacja cyfrowa jest standardem.

Dzieci i młodzież dużo czasu spędzają w towarzystwie urządzeń elektronicznych, a rolą nauczyciela i rodzica jest przekierowanie uwagi młodych ludzi na rozwiązania, które mogą wspierać rozwój i edukację.

Jak to zrobić w sposób łatwy i przyjemny często niezauważalny dla samego ucznia?

Dowiesz się z darmowego poradnika 100x najlepsza cyfrowa edukacja.

Znajdziesz tutaj 100 programów i aplikacji poukładanych w 10 popularnych kategorii wraz z opisem, które kierują do darmowych zasobów edukacyjnych.

Zawarto tutaj kompleksową wiedzę dla nauczycieli uczących różnych przedmiotów i na różnych poziomach edukacyjnych zaczynając od przedszkola poprzez szkołę podstawową, szkołę średnią i nauczanie na wyższych poziomach.

To zasobnik nowoczesnego nauczyciela. Korzystanie z zawartych tu rozwiązań to w dużej mierze udana lekcja.

Poradnik wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w zakresie rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Aplikacje są darmowe lub posiadają swoje darmowe wersje. Tutaj zwrócono szczególną uwagę, aby darmowe wersje były wersjami użytkowymi, czyli pozwalającymi na korzystanie i uzyskanie efektów edukacyjnych.

Poradnik nie wyczerpuje tematu i jest wersją otwartą. To znaczy, że zawiera puste miejsca, w których po wydrukowaniu możesz nanosić swoje notatki lub dopisać linki do stron lub miejsc w Internecie, które są przydatne w twojej pracy.

Programy i aplikacje są pogrupowane w kategorie. Podział jest często umowny w wielu przypadkach jest tak, że daną aplikację można wykorzystać do wielu różnych zastosowań.

Dla nauczycieli i edukatorów to podstawa codziennej pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych, zadawanie prac domowych, współpraca w projektach i zadaniach pozalekcyjnych.

Dla rodziców to wiedza i skierowanie uwagi dziecka na rozwiązania edukacyjne, które wspierają w rozwoju i pomagają w mądry sposób wypełnić czas dziecka związany z użytkowaniem urządzeń cyfrowych.

1 nauczyciel – 10 kategorii - 100 programów i aplikacji do wykorzystania.

Pobierz tutaj.


Niedziela, Wrzesień 1, 2019, 06:24 | 2 Komentarze »

 strona w 5 minut

 

Wyobraź sobie sytuację, że organizujesz szkolne wydarzenie i chcesz o tym poinformować uczniów, nauczycieli i rodziców.

Możesz to zrobić tradycyjnie, drogą analogową, czyli przygotować materiał do wydrukowania i umieścić go w szkolnej gablocie, rozdawać ulotki podczas przerwy i na zebraniach z rodzicami lub w pokoju nauczycielskim.

Ale możesz też… stworzyć swoją własną, unikalną stronę internetową.

Jeszcze do niedawna strony internetowe tworzyli programiści i trzeba było posiadać pewną tajemną wiedzę, która pozwalała tego dokonać.  Nadal jest tak że jeżeli chcesz zrobić profesjonalny materiał do opublikowania w sieci Internet potrzebujesz swojej domeny, hostingu i znajomości rozbudowanych narzędzi programistycznych. Potrzebujesz na to też dużo czasu.

W tym wpisie pokażę jak samodzielnie zrobić dobrze wyglądający materiał i opublikować go w sieci Internet, którego przygotowanie nie zajmuje więcej niż przysłowiowe 5 minut. I nie wymaga to posiadania żadnej tajemnej wiedzy.

Wykorzystam w tym celu program Canva.com

Zaloguj się co Canvy i z dostępnych gotowych projektów wybierz projekt o nazwie witryna. Następnie z dostępnych witryn wybierz taki, który spełnia twoje wymagania lub po prostu ci się podoba, zobacz, że każdy z nich ma kilka podstron do zastosowania. Przeciągnij wybrane podstrony na pulpit i zmień grafiki, czcionki, tekst itp… wszystko zgodnie z potrzebami wydarzenia, które ta strona ma promować. Musisz jeszcze pamiętać o usunięciu płatnych elementów, jeśli takie znajdują się w twoim projekcie. Po zakończeniu pracy w prawym górnym roku kliknij - publikuj jako witrynę i na dole - otwórz stronę internetową.

Gotowe. Twoja strona jest już opublikowana pod adresem, który znajduje się w pasku adresu twojej przeglądarki internetowej.

Możesz ją teraz zobaczyć.

Tylko co z domeną. Adres jest długi i nie nadaje się do zapamiętania.

Możesz wykorzystać następujące sposoby. Skróć link przy pomocy programów bit.ly lub tiny.pl lub zakoduj link w formie kodu QR przy pomocy programu qr-online.pl

Śmiało możesz promować tak przygotowany materiał.

Pod tym adresem i kodem QR znajdziesz moją stronę, którą przygotowałem w 5 minut.

http://bit.ly/tylko5minut

strona w 5 minut

Zwróć uwagę, że wszystkie elementy, które umieściłem na tej stronie jako linki do sieci społecznościowych są klikalne, więc także z twojej strony internetowej mogą być dalsze powiązania do szkolnej witryny internetowej lub szkolnych sieci społecznościowych.

Zobacz więcej samouczków na blogu lub zaproś mnie do swojej szkoły to krok po kroku pokażę ten i inne sposoby związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych w dowolnym wcześniej uzgodnionym zakresie.

A na teraz jeśli chcesz dołącz do grupy: https://www.facebook.com/groups/tikwedukacji

 


Poniedziałek, Sierpień 19, 2019, 09:22 | Brak komentarzy »

 

Każdy z nas ma prezentacje wykonane za pomocą programu MS Office PowerPoint. Cały czas z nich jeszcze korzystamy, bo zawierają ważną treść, a przygotowanie nowych zajmuje czas, którego każdemu ciągle brakuje.

Z drugiej strony trochę nam już wstyd w dzisiejszych czasach, kiedy jest dużo możliwości przedstawiania materiału graficznego pokazywać stare nie najlepiej wyglądające prezentacje PowerPoint. To trochę tak jak garnitur z lat 70 ubiegłego wieku - tu za ciasny, a tam za szeroki i ten materiał i kolor nie za bardzo. 😊

W tym wpisie pokażę, jak reaktywować stare prezentacje przygotowane w PowerPoint, tak żeby wyglądały jak nowe. Wcale nie trzeba się przy tym napracować, nie trzeba też znać zaawansowanych programów graficznych ani samego PowerPointa i co ważne rozwiązania tu opisywane są zupełnie darmowe.

Programy, o których mówię pozwalają na zaimportowanie istniejącej prezentacji w PowerPoint i pokazanie jej za pomocą innego programu, który przedstawi ją zupełnie na nowo w sposób nieszablonowy zachowując starą przygotowaną wcześniej treść.

 

https://prezi.com/

 

prezi

 

Jeden z najpopularniejszych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystujący technologię polegającą na zbliżeniach do pokazywanych elementów znajdujących się w prezentacji. Zaloguj się do darmowej wersji Prezi Next i kliknij - Convert PowerPoint. W oknie po prawej stronie możesz wybrać istniejąca prezentację PowerPoint i przeciągnąć wybrane slajdy na pulpit Prezi.

Tak przygotowaną prezentację pokazujesz już w programie Prezi i zgodnie z logiką wyświetlania Prezi.

 

https://sway.office.com/

 

sway

 

Sway jest darmowym oprogramowaniem stworzonym przez Microsoft pozwalającym przygotować materiał prezentacyjny w formie tekstów, zdjęć i filmów w bardzo szybki sposób na bazie istniejących szablonów lub zaimportowanie istniejącej prezentacji PowerPoint. Zaloguj się do Sway i kliknij – Rozpocznij od dokumentu, a następnie wskaż istniejącą prezentację PowerPoint znajdującą się na dysku twojego komputera. Po chwili otrzymasz swoją prezentację w nowym wydaniu wyświetlaną zgodnie z szablonem Sway.

 

https://www.emaze.com/

 

emaze

 

Emaze to program do tworzenia prezentacji na bazie gotowych szablonów, animacji lub wideo. Pozwala w łatwy sposób przekonwertować istniejąca prezentację PowerPoint i pokazać ją zgodnie z wybranym szablonem Emaze. Zaloguj się do darmowej wersji Emaze i w prawym górnym rogu kliknij PPT Create, wskaż prezentację PowerPoint znajdującą się na dysku twojego komputera, a następnie wybierz dowolny szablon Emaze i gotowe.

Osobiście korzystam z Prezi z uwagi na możliwość samodzielnego wyboru slajdów i poukładania ich od nowa w dowolnej kolejności, ale wybór pozostawiam tobie.

Zapraszam do wypróbowania. To świetny sposób na zmianę podejścia w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych i pomysł na nowoczesne lekcje.

Jeśli szukasz innych pomysłów na prezentacje zobacz ten wpis.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub więcej informacji skontaktuj się ze mną lub dołącz do grupy FB.

Email: kontakt@aktywnynauczyciel.pl

 

 


 
Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 50/2020
Wpis do ewidencji Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez woj. pomorskie nr 3/2020
Copyright ©2021 2AM, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem