Aktywny Nauczyciel Blog

Blog...

Poniedziałek, Maj 17, 2021, 15:09 | Brak komentarzy »

wirtualne wycieczki

 

Mógłbym przygotować długi wpis na temat wirtualnych wycieczek i technologii 3D, ale zamiast tego zapraszam na wirtualne zwiedzanie Egiptu.

Kliknij wybrane linki poniżej i zobacz jak to wygląda.

Museum Of Islamic Art

Tomb of Menna in the Theban Necropolis

Red Monastery

Mosque-Madrassa of Sultan Barquq

Catacombs of Kom El Shoqafa

The Step Pyramid Complex of Djoser - Colonnade

Unas Pyramid

 

Jak zrobić taką wycieczkę samodzielnie dowiesz się na szkoleniu

https://edu.aktywnynauczyciel.pl/virtual_tour

 

 

 


Czwartek, Styczeń 7, 2021, 15:08 | Brak komentarzy »

Nearpod

 

https://nearpod.com/

Nearpod to kompleksowa platforma do tworzenia interaktywnych lekcji w ramach, których nauczyciel może tworzyć i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem własnych lub zawartych w bibliotece Nearpod materiałów dydaktycznych. W ramach aplikacji Nearpod można wykorzystać istniejące lub tworzyć nowe prezentacje, filmy, pytania, quizy, interaktywne zadania i inne aktywności wspierające kreatywność i wzmacniające zaangażowanie uczniów.

Nearpod świetnie sprawdza się w przypadku realizacji zadań w klasie oraz nauczania w formie zdalnej.

Poniżej znajduje się skrócona instrukcja korzystania z programu. Pełną instrukcję znajdziesz w nowym wydaniu ebooka Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji? Podręcznik użytkownika https://go.aktywnynauczyciel.pl/

 

Rejestracja i logowanie w programie

 1. Wejdź na stronę https://nearpod.com/ i kliknij – Sign up for free w celu założenia konta.
 2. Jeśli posiadasz już konto kliknij – Log in i wpisz dane logowania.
 3. Na tej stronie do twoich zajęć mogą też dołączyć uczniowie wpisując kod dołączenia w pole - Join a lesson – Enter code.
 4. Twój kod zostanie automatycznie wygenerowany w momencie kiedy zakończysz przygotowanie zajęć.

Tworzenie zajęć – Lessons

 1. Kliknij – Create, a następnie – Lessons.
 2. Kliknij – Settings i zmień nazwę swojej lekcji.
 3. Kliknij – Add slide, aby dodać slajd.
 4. Możesz też dodać istniejący obraz .PNG, prezentację .PPT, dokument .PDF klikając – Upload files w dolnej części ekranu.
 5. Aby usunąć slajd kliknij – Detele.
 6. Aby skopiować slajd kliknij – Copy – Paste.

Dodawanie slajdów z zawartością (Content)

 1. Kliknij - Video, aby dodać film. Możesz dodać zawartość z biblioteki Nearpod, serwisu YouTube, własnych filmów zgromadzonych w serwisie Nearpod, przekazać z komputera lub miejsca w chmurze.
 2. Kliknij – Slide, aby dodać szablon slajdu, na który możesz wprowadzić własną zawartość.
 3. Kliknij – Web content, aby dodać zawartość z sieci internet.
 4. Kliknij – Nearpod 3D, aby dodać filmy 3D z biblioteki Nearpod.
 5. Kliknij – Simulation, aby dodać gotowe symulacje przydatne na lekcje matematyki, fizyki lub chemii.
 6. Kliknij – VR field trip, aby dodać gotowe filmy w technologii wirtualnej rzeczywistości.
 7. Kliknij – BBC video, aby dodać filmy wideo przygotowane przez BBC.
 8. Kliknij – Sway, aby dodać istniejącą prezentację przygotowaną w Microsoft Sway (wymaga szkolnego lub prywatnego konta Microsoft).
 9. Kliknij – Slideshow, aby dodać istniejącą prezentację.
 10. Kliknij – Audio, aby dodać dźwięk.
 11. Kliknij – PDF viewer, aby dodać dokument .PDF
 12. Aby zakończyć dodawanie zawartości do twojej prezentacji kliknij – Save & Exit. Wpisz nazwę swojej lekcji i wybierz – Grades oznaczający poziom nauczania, oraz Subject oznaczający temat zajęć.

Dodawanie aktywności (Activities)

 1. Kliknij – Time to climb, aby stworzyć aktywność w formie quizu zorganizowaną w formie gotowej rywalizacji i fabuły – kto pierwszy na szczycie ten wygrywa.
 2. Kliknij – Open-ended question, aby wybrać pytanie otwarte.
 3. Kliknij – Matching pairs, aby dodać aktywność w formie łączenia w pary.
 4. Kliknij – Quiz, aby przygotować aktywność w formie quizu.
 5. Kliknij – Flipgrid, aby połączyć się i dodać istniejącą aktywność w aplikacji Flipgrid. 
 6. Kliknij – Draw it, aby dodać możliwość rysowania.
 7. Kliknij – Collaborate board, aby udostępnić tablicę do współpracy.
 8. Kliknij – Poll, aby udostępnić formularz ankiety.
 9. Kliknij – Fill in the blanks, aby przygotować aktywność typu uzupełnij luki.
 10. Kliknij – Memory test, aby przygotować aktywność w formie memory.

Uruchamianie aktywności

 1. Kliknij – Live participation, aby uruchomić aktywność na żywo. W tym trybie nauczyciel nadaje tempo wyświetlanej prezentacji. Live participation + Zoom oznacza uruchomienie aktywności w programie do wideokonferencji Zoom.
 2. Kliknij – Student paced, aby uruchomić aktywność w której uczeń sam decyduje o tempie prezentacji. To tryb, który może się sprawdzić w przypadku pracy domowej.
 3. System automatycznie wygeneruje kod, który musisz przekazać swoim uczniom. Uczniowie dołączają do aktywności wpisując kod na stronie głównej Nearpod w pole - Join a lesson – Enter code.
 4. Możesz też udostępnić kod w formie email, udostępniając w sieciach social media, w formie linku oraz bezpośrednio w Google Classroom lub Microsoft Teams.
 5. Wyniki przeprowadzonej aktywności znajdziesz w zakładce Reports.

 

Pełną instrukcję i więcej możliwości korzystania z programu znajdziesz klikając ten link https://go.aktywnynauczyciel.pl/

 


Czwartek, Sierpień 27, 2020, 10:49 | Brak komentarzy »

Prezi

 

https://prezi.com/

Prezi to program do tworzenia nieliniowych prezentacji multimedialnych, materiałów graficznych i filmów wideo na tzw. wirtualnym płótnie, które można przygotować za pomocą bogatej bazy gotowych i w pełni modyfikowalnych szablonów.

Rejestracja i logowanie

 1. Wejdź na stronę https://prezi.com/ i kliknij - Get started, jeśli chcesz się zarejestrować lub Log in w celu zalogowania.
 2. W przypadku rejestracji wybierz – Basic, a następnie Plan Free, w celu założenia bezpłatnego konta w programie.
 3. W celu zbadania preferencji program poprosi o podanie dodatkowych danych. Wskaż właściwe lub pomiń, aby przejść na stronę główną.

Opis podstawowych funkcjonalności programu

 1. Na stronie głównej znajdziesz wszystkie wcześniej przygotowane projekty.
 2. Kliknij – Videos, aby zacząć tworzyć film.
 3. Kliknij – Designs, aby zacząć tworzyć aktywne materiały graficzne.
 4. Kliknij – Presentations, aby zacząć tworzyć prezentacje.
 5. Kliknij – Library, aby zobaczyć bibliotekę rekomendowanych materiałów.
 6. W prawym górnym rogu znajdują się informacje o koncie i możliwość wylogowania z programu.

Tworzenie filmów wideo

 1. Przygotuj scenariusz nagrania.
 2. W zakładce Videos kliknij – Create new video, a następnie Start creating. Zezwól na dostęp do mikrofonu i kamery.
 3. Kliknij - Templates, aby wybrać właściwy szablon dla twojego projektu, a następnie kliknij - Next step.
 4. Dodaj tekst i grafikę do pierwszego slajdu. Kliknij – Add frame, aby dodać kolejne slajdy do twojego projektu, a następnie kliknij – Next step. Twój projekt jest gotowy.
 5. Pod obrazem znajdziesz symbole, które umożliwiają zmianę opcji prezentacji podczas nagrania. Może to być w kolejności: tylko twój wizerunek, twój wizerunek i przygotowany slajd lub tylko przygotowany slajd. Znajdziesz tam też strzałki pozwalające na sterowanie prezentacją podczas nagrania.
 6. Aby rozpocząć nagrywanie kliknij czerwony przycisk.
 7. Po zakończeniu nagrania możesz je zachować klikając - Save video, albo nagrać ponownie klikając – Discard and record again.
 8. Jeśli nagranie spełnia twoje oczekiwania możesz je opublikować w formie linku, klikając – Copy link.

Tworzenie prezentacji

 1. Kliknij – Presentations, a następnie kliknij – Start from template i wybierz prezentację spełniającą twoje potrzeby.
 2. Wybierając prezentację z dostępnych szablonów Prezi możesz przeszukiwać kategorie lub wersje kolorystyczne. W celu wyboru kliknij – Use this template.
 3. W polu – Project Title wpisz nazwę dla projektu. Z uwagi na pracę w wersji bezpłatnej programu zaznacz – Anyone on the web (oznacza to, że twój projekt nie jest prywatny i każdy użytkownik sieci internet może go zobaczyć). Kliknij – Continue.
 4. Z lewej strony ekranu zobaczysz strukturę swojej prezentacji. Możesz dodawać lub usuwać kolejne tematy lub podtematy klikając Topic i Subtopic.
 5. Z prawej strony ekranu możesz zdecydować o sposobie prezentacji klikając – Topic layout.
 6. W górnej części ekranu znajduje się menu, za pomocą którego możesz modyfikować swój projekt.
 7. Kliknij - Style, aby zmienić tło prezentacji, kształt elementów zawierających tematy i podtematy, dopasować wersje kolorystyczne lub tekst.
 8. Kliknij – Insert, aby dodać nowy temat lub podtemat, zdjęcia, ikony, animacje, kształty, linie, wykresy, wideo i inne… (zwróć uwagę, że wybrane opcje nie są dostępne w planie Free).
 9. Kliknij – Share, aby wyświetlić swój projekt, wygenerować link udostępniania lub wyświetlić i nagrać film w opcji Prezi Video.
 10. Możesz też dodać do programu istniejącą prezentację MS Power Point. W tym celu kliknij – Convert PowerPoint na stronie głównej lub wybierz PowerPoint w menu Insert, a następnie dodaj wybrane slajdy. Zostaną one wyświetlone zgodnie z logiką Prezi.

 

Więcej informacji oraz instrukcje wykorzystania innych programów i aplkacji edukacyjnych znajdziesz w tym opracowaniu: https://go.aktywnynauczyciel.pl/

 


Wtorek, Maj 26, 2020, 09:29 | Brak komentarzy »

 

magisto

 

Program pozwala na automatyczne tworzenie atrakcyjnie wyglądających filmów na podstawie dostępnych szablonów i szybkie udostępnianie lub umieszczanie stworzonego materiału w sieciach społecznościowych.

Rejestracja i logowanie.

 1. Wejdź na stronę https://www.magisto.com/
 2. Kliknij - Get started w celu rejestracji lub Log in, żeby się zalogować.
 3. Przy rejestracji uzupełnij preferencje. Wybierz – Personal.
 4. Przy wyborze planu abonamentowego wybierz – Later.

Tworzenie wideo.

 1. Na stronie głównej kliknij – Make a video, a następnie Create a video.
 2. Kliknij przycisk z plusem na środku ekranu i dodaj swoje zdjęcia oraz krótkie filmiki, a następnie kliknij – Next znajdujący się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz szablon swojego filmu. Po najechaniu myszką komputerową na wybrany szablon możesz zobaczyć jego podgląd i wybrać właściwy. Szablony do wykorzystania w twojej wersji programu są oznaczone napisem – Choose. Kliknij – Next.
 4. Na tej samej zasadzie wybierz muzykę do swojego filmu. Kliknij – Finish.
 5. Dodaj tytuł swojego filmu klikając – Add title. Kliknij – Create preview.
 6. Twój fil jest przygotowywany. Zajmuje to od kilkudziesięciu sekund do kilku minut w zależności od ilości dodanych materiałów.

Zapisywanie i udostępnianie projektu.

 1. Kliknij Save & share, żeby zapisać swój film.
 2. Kliknij – Share, aby udostępnić. W celu wygenerowania linku udostępniania kliknij – Share link.
 3. Pobieranie oraz zaawansowane opcje tworzenia są dostępne w planach płatnych.
 4. Po zakończeniu pracy nie zapomnij wylogować się z programu.

To najlepszy edytor wideo jaki znam. A jeżeli uważasz, że warto to po więcej takich smaczków zapraszam tutaj.


Czwartek, Kwiecień 16, 2020, 07:19 | 1 Komentarz »

 

Wirtualna tablica to synonim tradycyjnej tablicy korkowej z tą różnicą, że można do niej przypiąć wszystko co ma postać cyfrową, a więc pliki lub linki do dowolnych stron internetowych.

https://wakelet.com/

Wakelet to program pozwalający na zbierane kolekcjonowanie i dzielenie się zebranymi materiałami w postaci cyfrowej.

Rejestracja i logowanie.

 • Wejdź na stronę https://wakelet.com/ i kliknij – Sign up w celu rejestracji lub – Login, żeby się zalogować.
 • Przy pierwszym logowaniu wybierz – Education, a następnie dowolne tematy z proponowanych.

Tworzenie nowej tablicy.

 • Kliknij – Create a new collecion.
 • Wpisz tytuł tablicy i opcjonalnie opis, możesz też dodać obrazek wyróżniający lub obrazek tła co uczyni twoją tablice niepowtarzalną.
 • Kliknij symbol plusa aby przypiąć do swojej tablicy pliki lub linki.
 • Paste URL – link do dowolnej strony internetowej.
 • Text – dowolny tekst.
 • YouTube – zawartość z portalu YouTube.
 • I kolejne takie jak Bookmarks – zakładka do linku dodanego wcześniej, zdjęcie, plik PDF lub materiał z chmury Google Drive lub One Drive.
 • Każdy przypięty materiał możesz edytować, usunąć lub przepiąć w górę lub dół.
 • Po zakończeniu możesz ustawić czy materiał ma być publiczny, prywatny lub czy mogą mieć dostęp do niego osoby, które mają link i zapisać klikając – Save and exit.

Udostępnianie tablicy.

 • Przygotowaną tablicę możesz potraktować jako własny zbiór pomocnych plików, linków lub materiałów lub udostępnić innym w prawami do edycji.
 • Aby udostępnić tablicę z prawami do edycji kliknij – Contributors i wygenerowanym linkiem podziel się z innymi. Każdy kto posiada link może współtworzyć udostępnioną tablicę.
 • Aby udostępnić tablicę do wglądu bez praw edycji kliknij – Share.
 • Możesz też pobrać tablicę w formacie PDF i wydrukować.
 • Aby wyszukać publiczne tablice opracowane przez inne osoby kliknij – Search i wpisz interesujące słowo kluczowe.
 • Aby poszukać inspiracji dla tworzenia tablic możesz zobaczyć tablice przygotowane przez innych klikając – Surf School.
 • Po zakończonej pracy nie zapomnij się wylogować.

A jeśli chcesz poznać więcej przydatych i praktycznych aplikacji dołącz do programu szkoleniowego on-line. Za chwilę zaczynamy...

 


 
Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 50/2020
Wpis do ewidencji Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez woj. pomorskie nr 3/2020
Copyright ©2021 2AM, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem